lioa-la-gi-on-ap-lioa-la-gi

Lioa là gì ? ổn áp lioa là gì?

Admin 11/12/2020

ĐỊNH NGHĨA LIOA LÀ GÌ ? ỔN ÁP LIOA LÀ GÌ ?

 

DDIINGJ NGHĨA LIOA LÀ GÌ?

 

ĐỊNH NGHĨA LIOA - ỔN ÁP LIOA NHƯ SAU: LIOA HAY ỔN ÁP LIOA LÀ MỘT THIẾT BỊ ĐIỆN GIÚP ỔN ĐỊNH ĐIỆN ÁP ĐẦU RA ĐỂ DÙNG CHO CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN TRONG KHI ĐIỆN ÁP ĐẦU VÀO THAY ĐỔI VÀ BẢO VỆ THIẾT BỊ ĐIỆN KHỘNG BỊ HỎNG DO CÁC SỰ CỐ VỀ ĐIỆN NHƯ QUÁ TẢI, CHẬP TẢI, NGẮN MẠCH, QUÁ ÁP....