dung-on-ap-lioa-co-ton-dien-khong

Dùng ổn áp lioa có tốn điện không?

Admin 11/12/2020

DÙNG ỔN ÁP LIOA CÓ TIÊU TỐN ĐIỆN KHÔNG?

DÙNG LIOA CÓ TỐN ĐIỆN KHÔNG?

1, Tiêu tốn điện ổn áp lioa 1 pha

- Thực tế chưa có một hãng sản xuất ổn áp nào công bố tiêu tốn điện của ổn áp lioa, biến áp lioa.

- Không có thiết bị nào là có lợi mà không có hại kể cả ổn áp lioa nhưng nhà sản xuất có gắng thiết kế phần có hại là tối thiểu nhất.

- Theo kinh nghiệm của tôi ổn áp lioa tiêu tốn điện như sau:

+ Ổn áp lioa 0,5kva - 1kva tiêu tốn điện không dáng kể khoảng 1số điện đến 2 số điện một tháng

+ Ổn áp lioa 2kva - 3kva tiêu tốn điện năng là 2 số điện đến 3 số điên một tháng

+ Ổn áp lioa 5kva - 7,5kva tiêu tốn điện năng là 4 số điện đến 5 số điên một tháng

+ Ổn áp lioa 10kva tiêu tốn điện 7 số điện đến 9 số điện một tháng

+ Ổn áp lioa 15kva - 20kva tiêu tốn điện 10 số điện đến 15 số điện một tháng

+ Ổn áp lioa 25kva đến 30kva tiêu tốn điện 20 đến 23 số điên một tháng

+ Ổn áp lioa 50kva tiêu tốn điện 30 số điện một tháng

2, Tiêu tốn điện ổn áp lioa 3 pha: 

Tiêu tốn điện của ổn áp lioa 3 = công suất máy một pha nhân với 3

VD: ổn áp lioa 6kva 3 pha tiêu tốn điện = ổn áp lioa 1 pha 2kva X 3 = 3số điện X 3 = 9 số điện một tháng

..........

Quý khách cần tư vấn thêm xin liên hệ A.TRỰC - ĐT: 0984004425